Coca-Cola_1.jpg
Innsikt / Inspirasjon, Kampanje-effekt

Hvorfor utendørsreklame?

Vi mener at det er 3 ting som skiller oss fra andre mediekanaler, og som gjør at de aller fleste kampanjer har god nytte av elementet utendørsreklame for å styrke totalkampanje og resultat.

FAME  O  IMPACT  O  VALUE

Med FAME mener vi at kampanjen blir sett av mange samtidig, og at «alle vet at alle ser». Med andre ord styrken i et massemedium som gir oppmerksomhet i det offentlige rom. Det omhandler også stor dekning og høy frekvens, hvilket vil si at at mange ser kampanjen flere ganger. En viktig del av utendørs er nettopp at annonseringsformen gir høye dekningstall, og at hyppig repetisjonen bidrar at kampanjen huskes. Utendørsreklame er for øvrig det eneste massemediet i vekst som ikke svekkes av endrede medievaner.

IMPACT betyr rett og slett med hvilken kraft kampanjen treffer markedet. Dette handler om kvaliteten på annonseringen som når frem til en målgruppe. Størrelse og kampanjeformat er viktige parametre i denne sammenhengen. Utendørs har mange store annonseflater, som gjør at kampanjen synes godt. Et annet viktig paramenter er interaktivitet og digitale, tilpassende kampanjer. Utendørs gir rom for veldig mange kreative krumspring. Samt, og ikke minst, at du treffer folk der de befinner seg.

VALUE betyr at denne type annonsering er svært kostnadseffektiv for deg som annonsør. Du når målgruppen på en virkningsfull måte, over en lang tidsperiode, der kjøpekraften er størst. Ganske enkelt – gjør mer med mindre!

Det unike med utendørs

Noen av våre produkter gir mer FAME, andre større IMPACT, og vi kan hjelpe deg til å skreddersy en god kampanje for akkurat dine behov – da blir kampanjen mest mulig kostnadseffektiv.

FAME

Du kan bygge merkevare med nyskapende kampanjer som «alle» ser.

 • Du får oppmerksomhet og synlighet i det offentlige rom
 • Utendørsreklame gir særdeles gode muligheter for kreativ utfoldelse
 • Det gir kampanjer som ”alle” ser – samtidig og med høy frekvens
 • Du kan få direkte kontakt med publikum gjennom plasseringer der folk er
 • Utendørs er det eneste massemediet i vekst, som ikke svekkes av endrede medievaner

IMPACT

Du når markedet med kraft og treffsikkerhet.

 • Store formater gir kraftfulle kampanjer som synes og huskes
 • Utendørsmediet er der folk befinner seg, i et Norge som urbaniseres mer og mer
 • Kanalen treffer unge og urbane målgrupper sterkere enn andre massemedier
 • Du kan få geografisk skreddersøm av kampanjer som gir salgsutløsende effekt
 • Ny digital teknologi gir ubegrensede kreative muligheter

VALUE

Du kan gjøre mer med mindre.

 • Du kan nå flere mennesker, over en lengre tidsperiode, mer kostnadseffektivt
 • Utendørs-kampanjer gir stor kraft i byene, der kjøpekraften er størst
 • Kanalen treffer forbrukere i rett modus, nær butikken og når det er relevant for dem å motta et budskap
 • Utendørs er på 24/7, men uten å være til bry for forbrukerne
 • Utendørs forsterker kampanjer i andre kanaler gjennom høy frekvens og dekning

Ring oss

På 22 02 34 00. Eller send en epost til post@clearchannel.no